יחידה 1 - שבח הארץ

אודות

אתר זה הוא עיבוד לאינטרנט של היחידה "שבח הארץ", יחידה 7 מתוך ספר הלימוד "מפתחות לעמי ולארצי" בהוצאת חל"ד מפעלים חינוכיים.

היחידה מתאימה לנושא תרבות ישראל ומורשתו לכיתה ה': הזיקה לארץ.
היחידה עוסקת בגלגוליהם של דימויים מתוך "פרשת המרגלים" שבמקרא (במדבר י"ג) אל תוך ההוויה התרבותית היהודית והישראלית לאורך הדורות.
במהלך השיעור ילמדו התלמידים את סיפור המרגלים דרך קריאה בקומיקס, יכירו יצירות וטקטסים המתייחסים אליו או אל אלמנטים מתוכו וירכזו את המסקנות מהלימוד ואת היצירה שלהם בעקבותיו במצגת שיתופית כיתתית.
היחידה בנויה כך שתוכל לשמש תחליף ללימוד ביחידה זו בספר או לשמש יחידת לימוד עצמאית לכל המעוניין.

חל"ד מפעלים חינוכיים שמחה להעניק למורים כלי מתוקשב להוראת המקצוע תרבות ישראל ומורשתו, ולהתאים את תכניות הלימוד להנחיית משרד החינוך להטמעת מיומנויות המאה העשרים ואחת בבתי הספר.

ניתן למצוא פרטים נוספים על היחידה  – התוכן, המבנה ואופן ההפעלה – במדריך למורה.

חל"ד מפעלים חינוכיים היא עמותה הפועלת להנגיש לישראלים צעירים ובוגרים באופן חווייתי את אוצרות התרבות היהודיים מכל התקופות, תוך מתן דגש על האופן שבו אלו משתלבים בחיי המעשה.

מידע נוסף על חל"ד ניתן למצוא באתר העמותה.

פרטים ליצירת קשר:
טלפון: 03-5231311
כתובת: המגשימים 20, קריית מטלון, פתח תקווה 4934829, תא חלוקה 7538

כותבים ומפתחים:
ניהול: הדר סופר
ריכוז, עריכה וכתיבה: רננה אברון
כותבים: רננה אברון, אפרת וייל, רועי זמיר
עריכה לשונית: דוד הרבנד

חזרה לעמוד ראשי