יחידה 1 - שבח הארץ

מדריך למורה

רקע:
יחידת הלימוד שלפניכם עוסקת בשבח הארץ בהקשר של תרבות ישראל ומורשתו.
יחידה זו מקבילה ליחידה מס' 7 בספר "מפתחות לעמי ולארצי" בהוצאת חל"ד מפעלים חינוכיים.
מטרות היחידה:
 1. התלמיד יכיר גלגולים והיבטים שונים של המושג שבח הארץ בתרבות ישראל.
 2. התלמיד יבחן את המשמעות והרלוונטיות של השיח על שבח הארץ בימינו ויחווה את דעתו ועמדתו בנושא.
זמן:
שעה וחצי.
אביזרים נדרשים:
מחשב לכל שניים או שלושה ילדים.
מצגת שיתופית מוכנה מראש.
הכנה:
לקרוא את מהלך השיעור ובפרט את ההנחיות למורה.
להיכנס לקישור זה: קישור למצגת השיתופית ולשמור עותק של המצגת שבו ב-Google Drive של המורה. לתת למצגת שם מתאים (כגון "מצגת בנושא שבח הארץ מאת כיתה ה1") ולשתף עם התלמידים את המצגת שיצרתם בפורום הכיתתי (מומלץ) או בדרך אחרת.

להורדת המדריך למורה כמסמך וורד יש ללחוץ כאן: יחידת שבח הארץ – מדריך למורה (לחיצה על כפתור העכבר הימני, "שמירה בשם")

שלבי השיעור יעדים פירוט הפעילות משך הזמן דרך ההוראה הנחיות חשובות לעבודת המורה
פתיחה ("לפני שמתחילים") יצירת קשר אישי בין התלמידים ובין מושג ה"שבח". התלמידים יכינו זה לזה "כרטיסי שבח" ויענו על שאלות בנושא שבח. 15 דק' בזוגות או בשלישיות, מול מחשב.
 • אף שההנחיות מופיעות בגוף היחידה, כדאי לתת לתלמידים שתי דקות של מבט כללי על היחידה במליאה. להראות לתלמידים את העמוד הראשי ולהציג את שלבי העבודה ואת לוח הזמנים:
  1. פעילות בנושא שבח.
  2. קריאה של קומיקס על פרשת המרגלים.
  3. בחירה של שניים מהמפגשים בעמוד הראשי ופעולה על פי ההנחיות שבהם ליצירת שקופית במצגת הכיתתית (להזכיר שהקישור נמצא בפורום הכיתתי).
  4. הצגת המצגת במליאה.
 • לתת הנחיה ברורה באשר לאופן הכנת כרטיסי השבח: כל אחד מכין לשותף אחר בחברותא שלו, לדאוג שכולם מקבלים ונותנים כרטיסים, להדריך אם לבצע את הפעילות על נייר או במחשב, באמצעות תוכנה מסוימת, ועוד.
  אם רוצים לקצר חלק זה אפשר לערוך אותו בעל פה.
מהלך השיעור חובה היכרות עם "פרשת המרגלים" (במדבר י"ג) על ידי קריאת קומיקס. קריאת הקומיקס 10 דק'
 • בשלב זה ולאורך כל היחידה צריך לשים לב שהחברותות השונות עובדות בקצב דומה.
בחירה
 1. היכרות עם ביטויים שונים של שבח הארץ בתרבות ישראל על ידי בחירה בשני "מפגשים" עם אלמנטים בתרבות ישראל.
 2. התלמידים יעבּדו את המפגש שחוו, יגיבו אליו ויחוו את דעתם בסוגיות שהוא מעלה.
התלמידים יבחרו שני "מפגשים" מתוך השישה המצויים בעמוד הראשי של היחידה, ילמדו בחברותא את הטקסט ויעבּדו את המפגשים לשקופיות במצגת הכיתתית. 30 דק'
 • חשוב: לשים לב לכך שהתלמידים יוצרים עותק של השקופית המתאימה למפגש שבחרו ועובדים עליו על מנת לאפשר לקבוצות אחרות לעבוד על אותו מפגש על גבי שקופיות שונות.
 • לשים לב לכך שלא יישארו מפגשים שאף אחד לא בחר בהם.
 • בשלב זה אפשר לתת לתלמידים בחירה מלאה או חלקית (מפגש אחד שיכתיב המורה ומפגש אחד בחירה) לפי הצורך.
 • שלב זה נותן מענה לשונות בקצב התלמידים בכיתה: חברותות זריזות יוכלו להספיק גם שלושה מפגשים וחברותות אחרות יספיקו רק אחד.
 • אם יש יותר משעה וחצי לשיעור ניתן להאריך את הזמן המוקדש לכל מפגש ליותר מרבע שעה או להנחות את התלמידים לבחור במפגשים רבים יותר. שימו לב שאם בחרתם במפגשים רבים יותר המצגת שתיווצר תהיה ארוכה יותר והזמן שיוקדש לה יורחב בהתאמה.
סיכום שיעור התלמידים יציגו את תוצרי עבודתם בפני הכיתה. הצגת השקופיות ושיח בנושאים העולים מהן. 30 דק' במליאה, מול מסך שמוקרנת עליו מצגת. בהנחיית המורה, נציג מכל קבוצה יוזמן להציג את השקופית שיצרה הקבוצה.
 • ניתן להציג את המצגת במקום או לדחות את הצגתה לשיעור אחר. דחייה תאפשר למורה לערוך את המצגת לפני ההצגה. דחייה ביותר מיום אחד תאפשר לתלמידים להשלים בבית דברים שלא הספיקו לשכלל בכיתה.
 • ככל הנראה לא יהיה זמן להצגת כל השקופיות. אפשר להציג כמה שקופיות דומות במקביל, באופן השוואתי (להשוות בין התשובות השונות שנתנו התלמידים לאותה שאלה, לעמוד על המשותף והמפריד בין תשובותיהם). לוודא שכל קבוצה מציגה לפחות שקף אחד.
 • בהצגת המצגת אנו מציעים לעסוק בארבעה נושאי רוחב המחברים בין השקופיות:
  1. האם מותר לדבר רק בשבח הארץ או שמא גם הביקורת ואף הגנות לגיטימיות?
  2. מבט היסטורי: לאורך ההיסטוריה שבח הארץ התרחב מציון יופי הפירות שבה (מקרא) לציון לשבח של כלל החקלאות (מדרש), ציון לשבח של השפעתה הרוחנית (אמרות חז"ל שבתלמוד) ואופיים של התושבים שבה (בימינו) בשירים. בדיון הציבורי בן זמננו אפשר להבחין במגמה הפוכה של מתן מקום לביקורת.
  3. השוואה בין הבחירה של תלמידי הכיתה בשבח או ביקורת וכן בסוגי שבח וביקורת שונים (האם הם משבחים בעיקר את הנוף? החקלאות? הטכנולוגיה? וכדו', ומדוע). שיקוף יחסה של הכיתה לארץ.
  4. מומלץ ללמוד על המונח הספרותי "מוטיב" דרך המוטיב של שבח הארץ, דמותם של המרגלים נושאי האשכול והביטוי "ארץ זבת חלב ודבש".


חזרה לעמוד ראשי