יחידה 1 - שבח הארץ

מפגש עם אמרות חז"ל

חז"ל מספרים על מעלותיה הרוחניות של ארץ ישראל, נוסף על אלה הגשמיות.

שוחחו ביניכם

עבודה בחברותא

גשמי או רוחני?

מיינו את המקרים הבאים, המתארים גשמיות ורוחניות בחיי היום-יום:

שאלה 1
קיבלת כסף מתנה ליום ההולדת.
?
גשמי
נכון! קבלת כסף משפיעה בעיקר באופן גשמי: כסף הוא דבר חומרי, שייך לעולם החפצים ואפשר למדוד אותו. עם זאת, נתינת מתנה משפיעה גם באופן רוחני כיוון שהיא משפיעה על נפשנו ורוחנו, למשל: היא מעודדת אותנו ומשרה עלינו תחושה של אמון וקרבה.
?
רוחני
לא מדויק. קבלת כסף משפיעה בעיקר באופן גשמי: כסף הוא דבר חומרי, שייך לעולם החפצים ואפשר למדוד אותו. עם זאת, נתינת מתנה משפיעה גם באופן רוחני כיוון שהיא משפיעה על נפשנו ורוחנו, למשל: היא מעודדת אותנו ומשרה עלינו תחושה של אמון וקרבה.
שאלה 2
חברה סיפרה לך מה קרה בפרק שהפסדת מסדרת טלוויזיה.
?
גשמי
לא נכון. חברה שמספרת לך על פרק שהפסדת בסדרת טלוויזיה משפיעה עלייך בעיקר באופן רוחני. תוכן הסדרה שייך לחיי הרוח והמחשבה ואינו חפץ שאפשר למדוד מבחינה כמותית.
?
רוחני
נכון! חברה שמספרת לך על פרק שהפסדת בסדרת טלוויזיה משפיעה עלייך בעיקר באופן רוחני. תוכן הסדרה שייך לחיי הרוח והמחשבה ואינו חפץ שאפשר למדוד מבחינה כמותית.
שאלה 3
חבר השאיל לך את אופניו.
?
גשמי
נכון! אופניים הם דבר חומרי, שייכים לעולם החפצים וניתנים למדידה כמותית. עם זאת, תשומת הלב וההשקעה של החבר משפיעות עלינו גם באופן רוחני כיוון שהן משרות עלינו תחושה של ידידות וקרבה.
?
רוחני
לא מדויק. אופניים הם דבר חומרי, שייכים לעולם החפצים וניתנים למדידה כמותית. עם זאת, תשומת הלב וההשקעה של החבר משפיעות עלינו גם באופן רוחני כיוון שהן משרות עלינו תחושה של ידידות וקרבה.
שאלה 4
חבר עזר לך בניקיונות בזמן שהיית תורן.
?
גשמי
נכון! עזרה בניקיונות היא דבר חומרי, שייכת לעולם החפצים וניתנת למדידה כמותית. עם זאת, תשומת הלב וההשקעה של החבר משפיעות עלינו גם באופן רוחני כיוון שהן משרות עלינו תחושה של ידידות וקרבה.
?
רוחני
לא מדויק. עזרה בניקיונות היא דבר חומרי, שייכת לעולם החפצים וניתנת למדידה כמותית. עם זאת, תשומת הלב וההשקעה של החבר משפיעות עלינו גם באופן רוחני כיוון שהן משרות עלינו תחושה של ידידות וקרבה.
שאלה 5
חברה סיפרה לך שנולדה לה אחות.
?
גשמי
לא נכון. שיתוף במידע אישי משמח משפיע עלינו באופן רוחני. הוא משמח גם אותנו ומחזק תחושה של ידידות וקרבה.
?
רוחני
נכון! שיתוף במידע אישי משמח משפיע עלינו באופן רוחני. הוא משמח גם אותנו ומחזק תחושה של ידידות וקרבה.

קראו את אמרות חז"ל העוסקות במעלותיה הרוחניות של ארץ ישראל.

אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מְקֻדֶּשֶׁת מִכָּל הָאֲרָצוֹת.
אֲוִירָא דְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מַחְכִּים.
חֲבִיבָה אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שֶׁבָּחַר בָּהּ הקב"ה.
עבודה במצגת הכיתתית

עבודה במצגת הכיתתית

הכינו שקף למצגת הכיתתית על פי ההוראות הבאות. בסיום הלימוד תציגו את השקף שיצרתם לפני הכיתה.

  • ציינו את מעלותיה הרוחניות של ארץ ישראל על פי חז"ל.
  • האם אתם מסכימים לדעתם? הסבירו ונמקו!
  • ארץ ישראל נתפסת בתולדות התרבות היהודית כארץ הקודש. הסבירו במילים שלכם את משמעות המושג "ארץ הקודש".
  • האם המרגלים התייחסו לתכונותיה הגשמיות או הרוחניות של ארץ ישראל?


חזרה לעמוד ראשי