יחידה 1 - שבח הארץ

מפגש עם השפה העברית

המרגלים השתמשו בשני ביטויים ציוריים לתיאור הארץ:

ארץ זבת חלב ודבש - ארץ אוכלת יושביה

שוחחו ביניכם

עבודה בחברותא

שוחחו ביניכם:

  1. הסבירו במילים שלכם את משמעות הביטוי "ארץ זבת חלב ודבש".
  2. הסבירו במילים שלכם את משמעות הביטוי "ארץ אוכלת יושביה".
  3. באיזה ביטוי בחרו כָּלֵב ויהושע להתמקד? איזו נקודת מבט הדגישו שאר המרגלים?
  4. גם היום לעתים אנו מדברים על הארץ: מציינים את שבחה, מותחים עליה ביקורת או מדברים בגנותה. במה לדעתכם עדיף להתמקד כשאנו משוחחים בינינו על הארץ? מדוע?

הידעתם? חז"ל ציינו שחטא המרגלים היה שדיברו בגנותה של הארץ, והביקורת שמתחו לא הייתה ביקורת בונה ועניינית. על פי חז"ל, חטא המרגלים היה שהגזימו בהצגת הדברים הרעים שאמרו על הארץ והדגישו את הייאוש והוויתור ולא את האמונה והתקווה.

עבודה במצגת הכיתתית

עבודה במצגת הכיתתית

הכינו שקף למצגת הכיתתית על פי ההוראות הבאות. בסיום הלימוד תציגו את השקף שיצרתם לפני הכיתה.

  • חשבו על נושא (אירוע שקרה, תכונה מיוחדת וכדומה) המבטא את שבח הארץ או את הביקורת עליה (בחרו בשבח או בביקורת על פי המסקנה שהגעתם אליה בשאלה 4).
  • חפשו באתרי המידע השונים כתבה העוסקת בנושא זה.
  • העתיקו כתבה זו (או חלק ממנה) לשקף המתאים במצגת.
  • כתבו והסבירו מדוע בחרתם בכתבה זו. האם אתם מסכימים או מתנגדים לנאמר בה?
  • מהי מסקנתכם מהכתבה?

 

חזרה לעמוד ראשי